Na koji način mogu da pristupim prenosu podataka na svojoj domaćoj SIM kartici po povratku kući?

Kada se vratite u svoju zemlju, pratite sledeće korake da podesite prenos podataka na svojoj domaćoj SIM kartici kako biste imali pristup internetu, mejlu i aplikacijama:

 

iPhone:

 

Pristupite KnowRoaming aplikaciji sa početnog ekrana i izaberite opciju „Dodirnite za deaktivaciju prenosa podataka u romingu“ (Tap to Deactivate Roaming Data), a zatim u okviru aplikacije pratite korake za instaliranje svog profila podataka u domaćem saobraćaju.

 

Ukoliko ste prošli kroz sve korake u okviru aplikacije, ali i dalje niste u mogućnosti da pristupite prenosu podataka na svojoj domaćoj SIM kartici, KnowRoaming profil možete manuelno ukloniti na sledeći način:

 

KORAK: Postavke u okviru iPhone uređaja (iPhone Settings) > Opšti podaci (General) > Profili (Profiles) > obrišite KnowRoaming profil > restartujte telefon

 

Mobilni telefoni sa Android i Windows operativnim sistemom:

 

Automatski ćete se prebaciti na svoj domaći prenos podataka/internet – nema potrebe ni za kakvim dodatnim koracima.

Ukoliko ne možete pristupiti prenosu podataka u svom domaćem saobraćaju, uđite u Postavke (Settings) > Mobilne mreže (Mobile Networks) > Nazivi pristupnih tačaka (Access Point Names) (za Android uređaje) ili Dodaj APN za internet (Add Internet APN) (za mobilne telefone sa Windows operativnim sistemom) > proverite da li je označen APN za vašu domaću SIM karticu. Takođe, možete pokušati i sa opcijom „Vrati na podrazumevano“ (Reset to Default)