Na koji način mogu da dodam i aktiviram Paket za neograničeni prenos podataka?

Svom nalogu dodajte Paket za neograničeni prenos podataka kako biste za 7,99 dolara dobili 24 sata neograničenog prenosa podataka!

Uputstva za dodavanje i aktiviranje Paketa za neograničeni prenos podataka na iPhone uređaju, Android uređaju, mobilnom telefonu sa Windows operativnim sistemom/Android tabletu i iPad uređaju navedena su dalje u tekstu. Imajte u vidu sledeće: Paket za neograničeni prenos podataka ne uključuje usluge razgovora, već samo uslugu prenosa podataka. Usluge razgovora i prenosa podataka se automatski naplaćuju po tarifama za minut ili za utrošeni MB (Naše važeće tarife možete pogledati na internet stranici www.knowroaming.com, u okviru odeljka „Tarife“ (Rates), ili u okviru KnowRoaming aplikacije).

 

iPhone / iPad / Android putem KnowRoaming aplikacije

 

1. Kupite svoj Paket za neograničeni prenos podataka

Dodirnite karticu „Usluge“ (Services) na glavnoj stranici aplikacije, a zatim na traci sa opcijama dodirnite „Paketi“ (Packages). Dodirnite opciju „KUPI“ (BUY) da kupite željeni Paket za neograničeni prenos podataka.

Dobićete obaveštenje kojim se potvrđuje kupovina; da nastavite, dodirnite „OK“.

Iznos na vašem postojećem računu biće umanjen za iznos koji odgovara ceni datog paketa za prenos podataka. Ukoliko nemate dovoljno novca na svom KnowRoaming računu, dobićete obaveštenje za plaćanje kreditnom karticom.

VAŽNO: Vaš paket za prenos podataka se po obavljenoj kupovini neće automatski aktivirati. Imate mogućnost da ga aktivirate odmah po kupovini ili da ga aktivirate kasnije.

 

2. Aktivirajte svoj Paket za neograničeni prenos podataka

 

Dodirnite karticu „Usluge“ (Services) > a zatim dodirnite opciju „Paketi“ (Packages) da pregledate pakete koje ste kupili u okviru dela „Moji paketi“ (My Packages). Da pokrenete paket, dodirnite opciju „Aktiviraj“ (Activate) pored dostupnih paketa – u suprotnom, paket će ostati na čekanju za vašu aktivaciju.

Nakon što aktivirate svoj paket za prenos podataka, imaćete pristup neograničenom prenosu podataka tokom perioda od 24 sata (1 dan) / 72 sata (3 dana) / 168 sati (7 dana) od trenutka aktivacije, zavisno od dužine trajanja paketa koji ste aktivirali. Imajte u vidu sledeće: kada ga jednom aktivirate, paket za prenos podataka ne možete pauzirati niti zaustaviti.

Po isteku vašeg Paketa za prenos podataka, usluga prenosa podataka će se naplaćivati po MB. Možete kupiti još jedan Paket za prenos podataka ili aktivirati neki od Paketa za prenos podataka koji ste već kupili i koji vam je dostupan u okviru dela „Moji paketi“ (My Packages).

Savet: Da dodate / produžite pakete za prenos podataka (Pakete za neograničeni prenos podataka)

Ukoliko imate trenutno važeći paket, a ne želite da sačekate da on istekne kako biste aktivirali sledeći, sledeći paket možete bez problema aktivirati pomoću opcije Aktiviraj (Activate). Sledeći paket će biti dodat postojećem paketu i na taj način ga produžiti bez preklapanja.

 

3. Proverite da li je KnowRoaming usluga prenosa podataka podešena

 

Obavezno podesite svoju KnowRoaming vezu za prenos podataka. Za kompletne korake, pročitajte članak o podešavanju prenosa podataka .

Mobilni telefon sa Windows operativnim sistemom / Android tablet

Paket za neograničeni prenos podataka možete kupiti i aktivirati pomoću KnowRoaming veb aplikacije (mobile.knowroaming.com) putem vašeg internet pretraživača.