Na šta se odnosi APN?

Mobilni uređaj koji ostvaruje vezu za prenos podataka mora biti konfigurisan sa APN-om koji se prikazuje operateru. Vaš domaći operater će automatski uneti APN, a u okviru KnowRoaming kartice morate da konfigurišete jedinstveni APN.

 

Kada želite da koristite uslugu prenosa podataka radi pristupa internetu, mejlu i aplikacijama u inostranstvu, potrebno je da postavite KnowRoaming APN. Za uputstvo o podešavanju prenosa podataka, pogledajte odeljak sa često postavljanim pitanjima u vezi sa prenosom podataka.