Opcija WhatsApp – pojašnjenja u vezi sa utroškom podataka

KnowRoaming trenutno vlasnicima odgovarajućih registrovanih KnowRoaming naloga nudi besplatnu uslugu prenosa podataka u okviru WhatsApp aplikacije. Svaka upotreba usluge prenosa podataka u okviru WhatsApp aplikacije za slanje poruka (SMS, slika, i drugih medijskih sadržaja) i za pozivanje (glasovni i video poziv) besplatna je tokom perioda od 30 kalendarskih dana od datuma kupovine kredita sa računa u okviru KnowRoaming aplikacije.

 

Nakon besplatnog perioda od 30 dana, upotreba usluge prenosa podataka u okviru WhatsApp aplikacije će se naplaćivati sa pripejd računa klijenta, ukoliko klijent ne kupi novi kredit sa računa u okviru KnowRoaming aplikacije. Za pregled poslednje kupovine kredita, pogledajte detalje plaćanja u okviru KnowRoaming aplikacije pod Dodatne opcije (More) > Račun (Account) > Istorija plaćanja (Billing History).

 

Višestrukom kupovinom kredita sa računa u okviru KnowRoaming aplikacije tokom perioda od 30 dana ostvarićete besplatne usluge prenosa podataka u okviru WhatsApp aplikacije u trajanju od 30 kalendarskih dana od najskorije kupovine kredita. Pomenutim kupovinama kredita i njihovim sabiranjem nećete ostvariti besplatnu uslugu prenosa podataka u okviru WhatsApp aplikacije u trajanju od više od 30 dana.

 

Ukoliko na svom računu vidite da je prenos podataka naplaćen, ovo znači da na svom uređaju imate druge aplikacije koje pristupaju podacima, pošto se WhatsApp neće pojaviti u vašoj istoriji utroška podataka.

 

Napomena: Ponuda za besplatni prenos podataka u okviru WhatsApp aplikacije neće važiti ukoliko na svom uređaju upotrebljavate VPN.

 

Smanjite utrošak podataka u okviru drugih aplikacija prilikom upotrebe WhatsApp aplikacije

Slede određeni članci sa sugestijama koje će vam pomoći da smanjite utrošak podataka tokom putovanja: