Smanjite utrošak podataka na Android uređaj

Slede određene sugestije koje će vam pomoći da smanjite utrošak podataka na svom Android uređaju tokom putovanja. Imajte na umu da se reči i lokacije koje se koriste unutar menija nekih uređaja mogu razlikovati.

 

  1. Onemogućite automatsko ažuriranje aplikacija u okviru opcije Prenos mobilnih podataka (Cellular Data)

Proverite da li se vaše aplikacije ažuriraju isključivo putem Wi-Fi mreže

Pristupite opciji Aplikacije (Apps) > Play prodavnica (Play Store) > Postavke (Settings) > Automatsko ažuriranje aplikacija (Auto-update Apps) > Podesite “Automatsko ažuriranje aplikacija isključivo putem Wi-Fi mreže“ (Auto-update apps over Wi-Fi only)

  1. Onemogućite pozadinski prenos podataka

Sprečite da vaše aplikacije pozadinski povuku podatke kada ih ne koristite aktivno.

Pristupite Postavkama (Settings) > Utrošak podataka (Data usage) > Pozadinski prenos podataka (Background data) > isključite ovu opciju u potpunosti (Off) ili isključivanjem pojedinačnih aplikacija

  1. Onemogućite automatsku sinhronizaciju naloga

Pristupite Postavkama (Settings) > Nalozi (Accounts) > …Dodatne opcije (…More) > Onemogući automatsku sinhronizaciju (Disable auto sync)

  1. Onemogućite Pametni mrežni prekidač

Pametni mrežni prekidač vam omogućava da ostanete povezani i kada imate lošu Wi-Fi vezu. Ukoliko putujete i povezujete se na lokalne Wi-Fi mreže (u hotelu, kafiću, restoranu), postoji mogućnost da pomenute Wi-Fi mreže nisu pouzdane i da se vaš telefon automatski prebaci na utrošak podataka sa vaše KnowRoaming SIM kartice ako je uključena opcija Pametni mrežni prekidač (Smart network switch).

Pristupite Postavkama (Settings) > Konekcije (Connections) > Wi-Fi > Napredna (Advanced) > Onemogućite opciju Pametni mrežni prekidač (Smart network switch)

  1. Nadgledajte utrošak podataka u okviru aplikacija

Pregledajte aplikacije koje ste instalirali i nadgledajte one koje troše najviše podataka.
Pristupite Postavkama (Settings) > Utrošak podataka (Data usage) > Skrolujte po listi aplikacija da biste videli koje od njih troše najviše podataka.