Koje brzine prenosa podataka ću imati u okviru KnowRoaming usluge?

KnowRoaming u ponudi ima pokrivenost 4G LTE signalom. Da pregledate mesta na kojima su 4G LTE brzine prenosa podataka u ponudi, pogledajte sledeću mapu pokrivenosti: Pogledajte mapu pokrivenosti 4G LTE signalom. U zemljama u kojima 4G LTE signal još uvek nije dostupan, nudimo prenos 3G podataka u romingu.

 

Imajte u vidu da, zavisno od regiona u koji putujete (poput ruralnih sredina u zemljama sa manje sofisticiranom infrastrukturom ili udaljenih oblasti sa lošom pokrivenošću), brzina prenosa podataka će povremeno biti niža.