Na koji način mogu da pristupim prenosu podataka kada koristim KnowRoaming u inostranstvu?

Kada se u inostranstvu povežete na KnowRoaming, za pristupanje podacima biće potrebno da izvršite podešavanje KnowRoaming profila podataka, a zatim da aktivirate opciju „Slanje podataka u romingu“ (Data Roaming) na svom uređaju.

 

Najpre se uverite da prenos podataka imate u ponudi za zemlju u koju putujete. Pristupite KnowRoaming aplikaciji > odeljak Tarife (Rates) ili posetite https://www.knowroaming.com/#main-panel-rates da biste proverili da li postoji tarifa za prenos podataka. Ukoliko je navedeno N/A (nije dostupno), usluga prenosa podataka nije u ponudi.

Da podesite svoju vezu za prenos podataka, pratite sledeće korake:

 

iPhone

 

Pogledajte ovaj video vodič za podešavanje prenosa podataka po koracima ili pročitajte dole navedene korake:

 

Kada doputujete u inostranstvo:

 

 1. Pristupite KnowRoaming aplikaciji sa početnog ekrana i izaberite ikonicu „Dodirnite za aktivaciju prenosa podataka u romingu“ (Tap to Activate Roaming Data), a zatim pratite korake za instaliranje KnowRoaming profila u okviru aplikacije. (Instalirajte sva obaveštenja)

 

*Na iOS 12.2 ili novijim operativnim sistemima, u Postavkama (Settings) videćete poruku „Završeno preuzimanje profila“ (Profile Downloaded). Da instalirate profil, pratite sledeće korake:

 

 1. Pristupite Postavkama (Settings) aplikacije.
 2. Dodirnite „Završeno preuzimanje profila“ (Profile Downloaded).
 3. Dodirnite komandu Instaliraj (Install) u gornjem desnom uglu, a zatim pratite uputstva prikazana na ekranu.
 4. Kada instalirate profil, proverite da li je opcija Slanje podataka u romingu (Data Roaming) UKLJUČENA (ON) u Postavkama (Settings) vašeg iPhone uređaja. (Postavke (Settings) iPhone uređaja > Prenos mobilnih podataka (Cellular or Mobile Data) > Opcije za prenos mobilnih podataka (Cellular or Mobile Data Options) > Slanje podataka u romingu (Data Roaming) > aktivirajte Uključi (On) > aktivirajte Isključi WiFi mrežu (Off WiFi) radi testiranja)

 

Napomena: Ukoliko vam je dostupna opcija EU internet, uverite se da ste je podesili na ISKLJUČENO (OFF). 

 

 

Kada se vratite kući:

 

Po povratku kući, moraćete da podesite svoju vezu za prenos podataka u domaćem saobraćaju kako biste imali pristup internetu sa svoje domaće SIM kartice. Kako biste ovo učinili, pristupite KnowRoaming aplikaciji i izaberite opciju „Dodirnite za deaktivaciju prenosa podataka u romingu“ (Tap to Deactivate Roaming Data), a zatim pratite uputstva za instaliranje.

Zatim se vratite na Postavke iPhone uređaja (iPhone Settings) > Prenos mobilnih podataka (Cellular or Mobile Data) > Opcije za prenos mobilnih podataka (Cellular or Mobile Data Options) > Slanje podataka u romingu (Data Roaming) > aktivirajte ISKLJUČI (OFF)

 

Android

 

Pogledajte ovaj video vodič za podešavanje prenosa podataka po koracima

 

Kada doputujete u inostranstvo:

 

 1. Pristupite postavkama (settings) svog telefona > (Dodatne opcije (More)) > Mobilne mreže (Mobile Networks) > Nazivi pristupnih tačaka (Access Point Names)
 2. Izaberite opciju „+“ da dodate novi APN
 3. U polje Naziv i APN (Name and APN) ukucajte „knowroaming“ (malim slovima, jedna reč), a ostala polja ostavite nepopunjena. Zatim sačuvajte novi APN, vratite se korak nazad i izaberite ga (i proverite da li je pored „knowroaming“ APN-a unešena i tačka.)
 4. Zatim se vratite na Postavke (Settings) > (Dodatne opcije (More)) > Mobilne mreže (Mobile Networks) > proverite da li je opcija Slanje podataka u romingu (Data Roaming) omogućena.

Sada ste potpuno spremni da koristite prenos podataka putem KnowRoaming kartice! Na Android uređajima je dovoljno da samo jednom obavite ovaj postupak podešavanja. Profil podataka ne morate kreirati svaki put kada putujete.

 

Kada se vratite kući:

 

Ne morate ponovo aktivirati svoj profil podataka u domaćem saobraćaju. Nakon što se ponovo povežete na svoju domaću SIM karticu, odmah ćete imati pristup podacima.

 

iPad

 

Da podesite prenos podataka za pristup internetu, mejlu i aplikacijama, moraćete da pristupite KnowRoaming aplikaciji.

 

Kada doputujete u inostranstvo:

 

 1. Pristupite KnowRoaming aplikaciji i dodirnite „Ikonicu za internet/prenos podataka“ (Internet/Data icon), a zatim pratite korake za instaliranje KnowRoaming profila u okviru aplikacije. (Instalirajte sva obaveštenja)
 2. Kada instalirate profil, proverite da li je opcija Slanje podataka u romingu (Data Roaming) UKLJUČENA (ON) u Postavkama (Settings) vašeg iPhone uređaja. (Postavke (Settings) > Prenos mobilnih podataka (Cellular Data) > omogućite (ON) opcije Prenos podataka (Data) i Slanje podataka u romingu (Data Roaming))

 

Napomena: Ukoliko vam je dostupna opcija EU internet, uverite se da ste je podesili na ISKLJUČENO (OFF).

Sada ste podesili prenos podataka i spremni ste da koristite KnowRoaming na vašem iPad uređaju u inostranstvu!

 

Kada se vratite kući:

 

Po povratku kući, moraćete da podesite svoju vezu za prenos podataka u domaćem saobraćaju kako biste imali pristup internetu sa svoje domaće SIM kartice. Kako biste ovo učinili, pristupite KnowRoaming aplikaciji i dodirnite opciju „Ikonica za internet/prenos podataka“ (Internet/Data icon), a zatim pratite uputstva za instaliranje

Vratite se na Postavke (Settings) > Prenos mobilnih podataka (Cellular Data) > isključite opciju Slanje podataka u romingu (Data Roaming).

Sada ste potpuno spremni da koristite svoj iPad sa svojom domaćom SIM karticom.

 

Mobilni telefon sa Windows operativnim sistemom

 

Pogledajte ovaj video vodič za podešavanje prenosa podataka po koracima

 

Kada doputujete u inostranstvo:

 

 1. Pristupite postavkama (settings) svog telefona > Mobilne mreže (Mobile Networks) > Dodaj APN za internet (Add Internet APN)
 2. U polje APN ukucajte „knowroaming“ (malim slovima, jedna reč), a ostala polja ostavite nepopunjena. Zatim sačuvajte novi APN i vratite se nazad.
 3. Zatim se vratite na Postavke (Settings) > Mobilne mreže (Mobile Networks) > proverite da li je opcija Slanje podataka u romingu (Data Roaming) omogućena (aktivirana).

Sada ste potpuno spremni da koristite prenos podataka putem KnowRoaming kartice!

 

Kada se vratite kući:

 

Nije potrebno da ponovo aktivirate svoj profil podataka u domaćem saobraćaju. Nakon što se ponovo povežete na svoju domaću SIM karticu, odmah ćete imati pristup prenosu podataka.